MO ČSSD Velká Bíteš
 logo  ČSSD
Česká strana sociálně demokratická
Místní organizace Velká Bíteš

TOPlist
facebook
logo MO ČSSD
Miroslav Báňa Jde skutečně o komplexní řešení v souladu s územním plánem?
autor: Mgr. Miroslav Báňa
datum: 23.10.2012
Vážení čtenáři, jistě mi dáte za pravdu, že čas letí a někdy ve spěchu zapomínáme na to, co se před třemi lety tak vehementně hustilo do hlav občanů prostřednictvím bítešského plátku, hlavně její barevné přílohy. Pozadu nezůstaly ani Novinky v každé schránce. Jako zaklínadlo znělo: „Vše budeme řešit koncepčně a komplexně“. A tak nezbývá, než se zamyslet nad postupem naší volené koalice lidovců a podnikatelů ve věci Babince ve Velké Bíteši.
Nejprve se musíme vrátit do minulého volebního období 2006 - 2010 a do projednávání změny územního plánu. Řešila se tam písemná žádost jedněch manželů, kteří měli postavený rodinný dům na Babinci. Kupodivu šlo o nynějšího pana starostu Ing. Vlčka. Byla to žádost jeho a jeho paní, ve které žádali o schválení, aby komunikace k jejich rodinnému domu, kterou financovali, vybudovali a která leží na jejich soukromém pozemku, byla vyjmuta z veřejných komunikací a byla čistě soukromá. Potud nic neobvyklého, postupoval bych obdobně.
Má to ale jeden háček. V té době jsme řešili vykupování pozemků pod plánovanou rekonstrukcí Vlkovské ulice a pan starosta se stal se svojí paní jedním z vlastníků malého pozemku, který byl součástí silničního tělesa (zasahoval do komunikace). Byl osloven Městem Velká Bíteš o odprodeji pozemků za již zmíněným účelem rekonstrukce silnice III. třídy. Na veřejném zasedání, kterého se účastnil, ovšem prohlásil něco, co nebylo příliš seriózní. Pokud samospráva města nezajistí změnu územního plánu ve prospěch jeho písemné žádosti, neprodá pozemek pro připravovanou komunikaci, a v tom případě požaduje, aby město zaplatilo pokutu pět krát sto tisíc korun. Na tento požadavek se opravdu nezapomíná. I sám nynější pan starosta si uvědomil, že přestřelil a ze svého požadavku pokuty půl miliónu korun vůči Městu Velká Bíteš odstoupil. Nicméně závěr byl takový, že žádost manželů Vlčkových z Babince byla kladně vyřízena, veřejná místní komunikace byla navržena souběžně vedle jejich soukromé komunikace k RD a malý pozemek pod Vlkovskou silnicí byl úspěšně vykoupen. Inu kompromis, se kterým se setkáváme na každém kroku. Toto vše byl malý výlet do minulosti, ne tak vzdálené, cca 4-5 let.
A píše se rok 2013, měsíc září, šestnáctý den a máme tu veřejné zasedání zastupitelstva města. Potud zase nic neobvyklého, pokud by na pořadu dne nebyla opakovaně problematika řešení výkupů pozemků na Babinci. Koalice lidovců a podnikatelů se rozhodla, že vykoupí pozemky od dvojice vlastníků (viz obrázek č. 1 z platného územního plánu). Jednalo se o výměru přes 4 ha (40 tisíc m2), přesný údaj není podstatou dané věci. A zde nastal jeden zásadní problém. Neřešil se výkup všech pozemků, které vlastní nejmenovaní dva pánové. Vypustil se pozemek, který je v těsné blízkosti základní školy, a je vedený v územním plánu jako občanská vybavenost (v obrázku se jedná o bílou plochu se žlutým rámem - sportoviště bez omezení) a druhý pozemek, který je navržený jako místní komunikace - přerušovaná žlutá čára pod číselným označením 4-33 (navazující na Sadovou ulici). Jen pro upřesnění soukromá komunikace k RD pana starosty, která je souběžná s výše uvedenou místní komunikací je v obrázku označena číslem 4-11. Co znamenají zkratky na obrázku? D-doprava, OV-občanská vybavenost, Bm-bydlení městského typu. To vše pro pochopení čtenáře, aby si udělal obrázek o daném území.
Na toto zasedání se dostavil občan města, ne náhodou ten, jenž v těsném sousedství starosty Ing. Vlčka staví RD pro svého člena rodiny. Zcela po právu se dožadoval, aby samospráva postupovala v souladu s platným územním plánem města a vykoupila od stejných vlastníků všechny pozemky, tj. jak pro veřejné sportoviště, tak i pro veřejnou komunikaci. Po hodinovém dohadování starosty města s tímto občanem (včetně jednoho přerušení zasedání, které nic nepřineslo), si koalice stejně udělala, co se jí zachtělo. Lidovci a podnikatelé neakceptovali důrazné upozornění občana města na komplexní a koncepční řešení a odsouhlasili si to, co si na radě navrhli. Přitom tento občan kandidoval do zastupitelstva města právě za občanské sdružení starosty Vlčka. Neakceptovali ani upozornění opozičního zastupitele, který už to také nevydržel a navrhl, aby se výkupy pozemků řešily jako celek, tzn., aby se vykoupily i zmíněné poslední dva pozemky. Na to vedení města ani nereagovalo. Konstatuji, že na věc to upozornil někdo jiný z opozičních zastupitelů než moje osoba. Vrcholem všeho bylo, že až při samotném hlasování se jeden ze zastupitelů za občanské sdružení ptá na drobný detail, a to: „Kolikpak že zaplatíme za metr čtvereční“.
Při hlasování, kdy se má rozhodnout, jestli město zaplatí 17 miliónů korun za výkupy pozemků a navíc je bude hradit z dlouhodobého úvěru, je to smutný pohled na neinformovaného zástupce občanského sdružení. Nezbývalo mi nic jiného, než proti takovému postupu a koncepčnímu řešení vyslovit nesouhlas hlasováním.
Vážený pane starosto, ve výše uvedené věci, podle mého názoru, jste byl ve střetu zájmů dle zákona č. 156/2006 Sb., o střetu zájmů a jednání o tomto bodu jste měl předat místostarostovi. Vím, že by to asi byl pro něho nadlidský výkon, ale bylo to v dané chvíli pro vás jediné možné řešení. Rovněž, jestli si to neuvědomujete, tak jste zpochybnil sám sebe v okamžiku, kdy jste konstatoval, že tato souběžná komunikace nemá parametry páteřní komunikace. Přitom však byla řešena v rámci územního plánu na základě vaší žádosti (před několika lety) a navíc územní plán nikdy neřeší šířku navržené páteřní komunikace, jen využití daného území. K tomu následuje projektová dokumentace, což ví každý odborník, anebo ne?
Vaše doprovodná úvaha, že páteřní komunikace na Babinec povede z lokality Za Školou a Sadové po komunikaci kolem základní školy je velmi sporná. Ba o to víc, pokud vám to samotný občan několikrát zopakoval, že by páteřní komunikace měla být vedena ulicí Sadovou a ne vedle vchodu do základní školy. Smyslem budování páteřních komunikací v zástavbě je přeci roztříštit intenzitu dopravy a ne naopak ji vrhnout do jednoho směru.
Co říci závěrem? Pokud mám řešit z hlediska dlouhodobého rozvoje dané území, tak musím pamatovat na to, že při záměru výstavby přibližně 60 rodinných domů musím navrhnout odpovídající plochu na hřiště, aby si děti mohly někde hrát, bez ohledu na to, o jaké půjde hřiště a v čí blízkosti je navrženo. No, a pokud jde o parametry komunikace, tak pokud vlastním pozemky pro plánovanou komunikaci a hřiště, tak to je už jenom o konkrétním řešení projektu komunikace a na to navazujícím projektu hřiště, protože výměra je pro oba objekty dostatečná a byla by vyřešena jednou provždy. Anebo se s tímto pozemkem obmýšlí něco, co je pouze pro velmi malou skupinku vyvolených pod dirigentskou taktovkou radního Rauše v pozadí? Že by market Tesco se zastřešeným bazénem na střeše? Byl by to sice celkem futuristický projekt, ale volební programy se přeci musí plnit za každou i nesmyslnou cenu, jak jsme již mnohokráte měli možnost sledovat (naposledy odstranění parkovacích automatů). Uvidíme, co na to v centrále Tesco v Londýně, že pane radní Rauši!
Níže uvádím odkaz na web města a konkrétní zápis ze zasedání ZM 16. 09. 2013. http://www.vbites.cz/cs/mestsky-urad-a-samosprava/samosprava/zastupitelstvo/zapisy-ze-zastupitelstva/3608-2713-16092013

Zpět na úvodní stránku
Starší články za rok 2012 , 2011

Líbí se vám tato stránka? Sdílejte její obsah na Facebooku, Twitteru, Google+ nebo ji poštele známému prostřednictvím emailu. Z více než 300 možností usnadňující sdílení si vybere opravdu každý (více po klikuntí na červenou ikonu s křížkem). Děkujeme za Váš zájem! MO ČSSD
2014 © MO ČSSD Velká Bíteš

A N K E T N Í
O T Á Z K A:
Myslíte si, že T. Jelínek - ředitel Informačního centra a Klubu kultury Velká Bíteš a kamarád starosty Vlčka - je dostatečně způsobilý vést tuto městskou organizaci?
Zde
reformy
PRVNÍ ROK koalice lidovců a podnikatelů , více Zde
HLAVNÍ PROJEKTY minulého vedení za rok 2006 až 2010 , více Zde
VEDLEJŠÍ PROJEKTY minulého vedení za rok 2006 až 2010 , více Zde
Naši zástupci v obou komorách Parlamentu

Dlouhodobá předpověď počasí
FeedWind