MO ČSSD Velká Bíteš
 logo  ČSSD
Česká strana sociálně demokratická
Místní organizace Velká Bíteš

TOPlist
facebook
logo MO ČSSD
Miroslav Báňa Páni radní: „Jste tajemní jako hrad v Karpatech“
autor: Mgr. Miroslav Báňa
datum: 17.3.2012
Kauza utajování veřejných zakázek Velké Bíteše pokračuje dál. Podnikatelé a lidovci rychle zapomněli na své předvolební sliby a tají informace o veřejných zakázkách, jak se dá.
Vrcholem všeho je rekonstrukce horní části Masarykova náměstí. Na webu města v sekci veřejných zakázek se toho o zrušení podlimitní veřejné zakázky moc nedovíme. Do dnešního dne totiž páni radní nezveřejnili odkaz profilu zadavatele na webu města. Pro běžného smrtelníka, který se nepohybuje ve světě veřejných zakázek, se tak informace stávají přísně tajné. U FBI (Federal Bureau of Investigation - Federální úřad pro vyšetřování amerického ministerstva spravedlnosti) se tomu říká „Top Secret“ nebo přísně důvěrné „Strictly Confidential“ .
A tak nezbývá nic jiného, než podat informace prostřednictví našeho webu.
Na profilu zadavatele Města Velká Bíteš bylo uveřejněno evidenční číslo zakázky 242065 z 26. 02. 2013:
Předpokládaná hodnota zakázky včetně opčního práva je 43.140.177,- Kč bez DPH a předpokládaná hodnota zakázky bez opčního práva činí 33.190.177,- Kč bez DPH.
Opční právo spočívá v realizaci 2. části náměstí, která je v projektové dokumentaci nazývaná „Rekonstrukce Masarykova náměstí – jih“. Předpokládaná hodnota opce je 9.950.000,- Kč bez DPH.
Tady je zcela malý zádrhel . Nabízí se otázka, kdo schválil v rámci veřejné zakázky na horní část náměstí, že uchazeči budou nabízet opční právo na spodní náměstí s předpokládanou hodnotou zakázky ve výši téměř 10 miliónů korun bez DPH . Daň z přidané hodnoty na výše uvedenou akci je 21 %. Celkem tedy přes 12 miliónů korun . Jsem zvědav, kdo ze zastupitelů najde v usneseních předchozích třech zastupitelstev bod, kdy zastupitelé schválili opční právo na rekonstrukci spodní části náměstí pro dodavatele, který bude vítězem rekonstrukce horní části náměstí. A ještě závažnější je skutečnost, že na spodní náměstí není ani koruna dotace od jakéhokoliv poskytovatele (ČR nebo EU)!!! Laicky řečeno, vše ze svého. Bravo! To je skutečně s péčí řádného hospodáře.
Zakázka byla zrušena a takto to bylo zdůvodněno:
§ 84 odst. 2 písm. e) zákona - V průběhu zadávacího řízení se vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele , pro které nelze na zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval. Při podrobné kontrole oceněných rozpočtů z nabídek uchazečů byly zjištěny rozdíly mezi rozpočty jednotlivých uchazečů, které byly způsobeny nesrovnalostmi a nedostatky v zadavatelem poskytnutém soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Jedná se např. o chybně nastavené výpočty v excelovském souboru, nedostatečný popis některých položek či chybějící výměra. Tyto skutečnosti vedly k tomu, že zadavatel obdržel neporovnatelné nabídky a vzhledem k tomu, že jediným hodnotícím kritériem je cena, můžou tyto nedostatky mít vliv i na konečné pořadí uchazečů. Aby zadavatel předešel možným námitkám ze strany uchazečů, sankcím ze strany poskytovatele dotace a ze strany Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, rozhodl se zadávací řízení zrušit a následně vyhlásit znovu.
Tak toto je opravdu síla!! Nabízí se otázka: „Za co jste zaplatili neskutečné finanční prostředky architektům za projektovou dokumentaci, jejíž součástí je i položkový rozpočet?“ Pokud se tímto způsobem zdůvodňuje zrušení veřejné zakázky, tak mi nezbývá, než se ptát: „Jak je vůbec možné zahájit veřejnou zakázku za čtyři desítky miliónů korun bez DPH v takto nedostatečné připravenosti? Jakým způsobem byla projednána a schválena předložená projektová dokumentace? Prostě perfektní připravenost!!“
Na profilu zadavatele je uveřejněn formulář o veřejné zakázce pod evidenčním číslem 346590 z 26. 02. 2013 s předpokládaným zahájením zadávacího řízení 25. 03. 2013. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky bez DPH je ve výši 43.140.177,- Kč. Tudíž opět včetně spodní části náměstí bez získání jakékoliv podpory na tuto část. O tom se přece nemusí informovat, veřejnosti po tom nic není, že pane starosto či místostarosto. Už jen chybí ta pěticípá hvězda na chodníku slávy.
Nyní se podíváme k sousedům, jak to dělají oni. A abychom nešli daleko, tak zůstaneme na žďárském okrese. Posledně jsme vyzývali, abyste si zašli na pokec k sousedům do Velkého Meziříčí a dnes se podíváme do Nového Města na Moravě, aby to nebylo monotónní. Nejdete si web www.nmnm.cz, kliknete na městský úřad a vyberete veřejné zakázky. Po kliknutí se otevře okno veřejných zakázek, kde jsou uveřejněné všechny zakázky. Co je ale důležité, je to, že jsou v úvodu zveřejněny následující informace.
Adresa této stránky neslouží jako profil zadavatele dle § 17 odst. 1 písm. g) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (po novele č. 55/2012 od 1. dubna). Odkaz na PROFIL ZADAVATELE zřízený dle platné právní legislativy a informace na něm zveřejněné. Po kliknutí na výše uvedenou větu se automaticky dostanete na profil zadavatele Nového Města na Moravě a můžete si prohlížet jakoukoliv zakázku a číst veškeré informace o ní. Pochvala Novoměšťákům.
Proto Vás vyzývám, Vážená Rado Města Velká Bíteš, abyste zajistili stejnou službu na webu města, tzn. propojení webu města s profilem zadavatele, co se týče veřejných zakázek. Termín: nejlépe ihned, ale do konce března by to mělo být bez problémů.
Pro naše návštěvníky uveřejňujeme odkaz na profilu zadavatele Města Velké Bíteše, kde si přečtete veškeré informace o veřejných zakázkách realizovaných současnou koalicí lidovců a podnikatelů: https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00295647
Uvidíme, jak dlouho to bude trvat, než tato služba bude samozřejmostí i v našem městě.

Zpět na úvodní stránku
Starší články za rok 2012 , 2011

Líbí se vám tato stránka? Sdílejte její obsah na Facebooku, Twitteru, Google+ nebo ji poštele známému prostřednictvím emailu. Z více než 300 možností usnadňující sdílení si vybere opravdu každý (více po klikuntí na červenou ikonu s křížkem). Děkujeme za Váš zájem! MO ČSSD
2014 © MO ČSSD Velká Bíteš

A N K E T N Í
O T Á Z K A:
Myslíte si, že T. Jelínek - ředitel Informačního centra a Klubu kultury Velká Bíteš a kamarád starosty Vlčka - je dostatečně způsobilý vést tuto městskou organizaci?
Zde
reformy
PRVNÍ ROK koalice lidovců a podnikatelů , více Zde
HLAVNÍ PROJEKTY minulého vedení za rok 2006 až 2010 , více Zde
VEDLEJŠÍ PROJEKTY minulého vedení za rok 2006 až 2010 , více Zde
Naši zástupci v obou komorách Parlamentu

Dlouhodobá předpověď počasí
FeedWind