MO ČSSD Velká Bíteš
 logo  ČSSD
Česká strana sociálně demokratická
Místní organizace Velká Bíteš

TOPlist
facebook
logo MO ČSSD
Dagmar Macholová Opakování je matka moudrosti aneb Formality „drobného charakteru“ očima pana starosty Vlčka
autor: Mgr. Dagmar Macholová
datum: 10.3.2013
O víkendu mě zaujal ve Zpravodaji článek pana starosty Vlčka, ve kterém informuje občany o plánované rekonstrukci horní strany Masarykova náměstí.
Není pochyb, že se koalice od loňského roku snaží informovat občany o této akci s patřičnou dávkou eufemismu a nadšení. Ono jim vlastně ani nic jiného nezbývá. Před volbami toho bylo slíbeno opravdu hodně, čas neúprosně kvapí, za 18 měsíců se budou skládat účty (vlastně tvrdě i úvěry z půjček).
Naše město čeká diskutabilní rekonstrukce středu města. Byly přislíbeny peníze z evropských fondů, cca 23 mil. Kč, splátkový kalendář na půjčku 42 milionů korun řeší město dalším dlouhodobým úvěrem až do roku 2020.
Proč o tom všem ale píši? Pravidelným čtenářům místních periodik a našich webových stránek jistě neuniklo, jak je mnohdy podáván veřejnosti zkreslený koaliční názor na jednu a tutéž věc (např. výběrové řízení na ředitele IcKK, nutnost rekonstrukce prodělečné hospody v KD, „náročné“ často se opakující tytéž stavební práce na ul. Vlkovská apod.). Informovanost a bagatelizování v projektu „Rekonstrukce Masarykova náměstí – přestupní terminál Velká Bíteš“ je jen dalším zlehčováním.
Nabízím pro srovnání dva pohledy na jednu a tu samou věc.
autor: Starosta Vlček
zdroj: Slovo z radnice, Zpravodaj, březen 2013
„Již probíhající soutěž na dodavatele stavby musela být zrušena, a to vzhledem k několika nedostatkům v zadávací dokumentaci. Dle mého názoru se jednalo o formality drobného charakteru, které v rámci soutěže byly předmětem naší osobní konzultace s poskytovatelem evropské dotace - specialisty ROP Jihovýchod. Dle stanoviska našeho odborného partnera – společnosti RENARDS – by však i tyto drobné nedostatky mohly být v budoucnu předmětem opětovného hodnocení ze strany ROP Jihovýchod s rizikem částečného nebo úplného vracení přiznané dotace. Z uvedeného důvodu je připravováno opakování soutěže.
Zdroj: Informační systém veřejných zakázek
Více Zde
(zadavatel = město Velká Bíteš)
V průběhu zadávacího řízení se vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele , pro které nelze na zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval. Při podrobné kontrole oceněných rozpočtů z nabídek uchazečů byly zjištěny rozdíly mezi rozpočty jednotlivých uchazečů, které byly způsobeny nesrovnalostmi a nedostatky v zadavatelem poskytnutém soupisu stavebních prací , dodávek a služeb s výkazem výměr. Jedná se např. o chybně nastavené výpočty v excelovém souboru, nedostatečný popis některých položek či chybějící výměra . Tyto skutečnosti vedly k tomu, že zadavatel obdržel neporovnatelné nabídky a vzhledem k tomu, že jediným hodnotícím kritériem je cena, můžou tyto nedostatky mít vliv i na konečné pořadí uchazečů . Aby zadavatel předešel možným námitkám ze strany uchazečů, sankcím ze strany poskytovatele dotace a ze strany Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, rozhodl se zadávací řízení zrušit a následně vyhlásit znovu.
Prostě shrnuto a podrženo:
Zakázka byla zadána špatně, snad se napodruhé všechno podaří.
Nesmíme ale zapomínat, že hospodaření a rozvoj města šlape jako na drátkách, nové vedení se dokonale vyzná v obšírném bludišti státní správy a samosprávy, stručně řečeno - všechno je fantastické. Pochybovat zkrátka v tomto volebním období není dovoleno :-)

Zpět na úvodní stránku
Starší články za rok 2012 , 2011

Líbí se vám tato stránka? Sdílejte její obsah na Facebooku, Twitteru, Google+ nebo ji poštele známému prostřednictvím emailu. Z více než 300 možností usnadňující sdílení si vybere opravdu každý (více po klikuntí na červenou ikonu s křížkem). Děkujeme za Váš zájem! MO ČSSD
2014 © MO ČSSD Velká Bíteš

A N K E T N Í
O T Á Z K A:
Myslíte si, že T. Jelínek - ředitel Informačního centra a Klubu kultury Velká Bíteš a kamarád starosty Vlčka - je dostatečně způsobilý vést tuto městskou organizaci?
Zde
reformy
PRVNÍ ROK koalice lidovců a podnikatelů , více Zde
HLAVNÍ PROJEKTY minulého vedení za rok 2006 až 2010 , více Zde
VEDLEJŠÍ PROJEKTY minulého vedení za rok 2006 až 2010 , více Zde
Naši zástupci v obou komorách Parlamentu

Dlouhodobá předpověď počasí
FeedWind