MO ČSSD Velká Bíteš
 logo  ČSSD
Česká strana sociálně demokratická
Místní organizace Velká Bíteš

TOPlist
facebook
logo MO ČSSD
NÁZOR HOSTA: Komentář k jednání mimořádného ZM 28.3.2013
autor: JUDr. Alena Malá, členka ZM
datum: 13.4.2013
Na čtvrtek 28.3.2013 bylo svoláno mimořádné zasedání zastupitelstva města. Důvod byl zřejmý z programu jednání navrženého radou města – SMĚNA pozemku p.č. 1339/12 v k.ú. Velká Bíteš.
Nejprve si dovolím malý exkurz do historie pozemku p.č. 1339/12 . Je to totiž část onoho pozemku (p.č. 1339/1), kolem kterého proběhla v loňském roce poměrně rozsáhlá debata na diskusním fóru města.
Její hlavní body byly:
- výše kupní ceny 2,7 mil Kč
- způsob financování dlouhodobým úvěrem (tj. další prohloubení úvěrování města)
- nebyla relevantně vysvětlena „akutní“ potřeba jeho nákupu, a to v podstatě dodnes
- tvrzení, že
…“pozemek je pro nás důležitý, protože nám zpřístupňuje oblast Babince k další výstavbě rodinných domů na parcelách nacházejících se za ním a zároveň na druhé straně navazuje na areál ZŠ, takže by na něm mohla být třeba školní zahrada, která je nyní na Tišnovské…“(DF 3/2012 T.Kučera) nebo že
…“důvody nákupu pozemku budou vysvětleny poté, co se město stane jeho vlastníkem a opakuji, že za vysvětlení se osobně zaručuji…byl bych raději, kdyby nákup mohl být vysvětlen s předstihem, nicméně jsou záležitosti, které z taktických důvodů předem říci nelze a tato patří mezi ně. Vysvětlení však přijde brzy, a to včetně vysvětlení zdroje financování a dalších záměrů města s tímto pozemkem“ (DF 3/2012 A.Koubek)
se prostě ve světle dnešního vývoje zdají být jen předepsaným slohovým cvičením...
Vraťme se ale ZPĚT!
Dne 28.3.2013 se tedy schází ZM k mimořádnému jednání, jehož předmětem je směna pozemku města p.č. 1339/12 (po oddělení nyní o výměře 835 m2), a to za dům č.p. 137 (v křižovatce ulic Růžová x Na Valech) včetně pozemku, na kterém je tento dům postaven, ale BEZ navazující ZAHRADY a s doplatkem města.
Tu následně 13 zastupitelů svými hlasy schvaluje.
Součástí usnesení je ještě schválení Smlouvy o smlouvě budoucí na dokoupení navazující zahrady (viz bod 4. zápisu ZM ze dne 28.3.2013).
ZÁSADNĚ NESOUHLASÍM:
- s NAČASOVÁNÍM tohoto kroku, a to ve vazbě jak na momentální zatížení rozpočtu města již přijatými úvěry, tak i ve vazbě na ZATÍM nejasné řešení celého území pod náměstím. Zamýšlená stavba kruhové křižovatky , tedy ta smysluplná, se podle mého názoru nevejde na půdorys jednoho domu (č.p.137). Řešení ostatních domů, o které má údajně zájem TESCO, je zřejmě zatím v nedohlednu. Vycházím z informace starosty, že developer bude na centrále v Anglii informovat, že město tuto lokalitu řeší (tím zdůvodňoval svolání mimořádného ZM). Dle mých zkušeností - přeloženo – nemá developer dosud záměr výstavby tohoto konkrétního marketu schválený. Tedy ještě daleká cesta. Tak proč město spěchá? Vím, že doprava v dané křižovatce je složitá, ale není alarmující a když dám na misku vah momentální rozpočet města, tak je jasné, že stavba kruhového objezdu z hlediska finančních možností města na prioritu zatím nevypadá
- hodnota směňovaných nemovitostí byla určena DOHODOU obou smluvních stran (tj. bez znaleckých posudků???)
- pozemek ve vlastnictví města byl takto ohodnocen na cca 1 mil. korun, když podle informací pana starosty se jedná o cenu v místě a čase obvyklou, protože kopíruje cenu sousedního městem prodávaného pozemku, tj. v přepočtu se jedná o 1.200,-Kč/m2
- hodnota domu č.p. 137 a pozemku pod ním (bez zahrady) činí dle této dohody 5 mil. korun (bez dalšího vysvětlení), doplatek pak cca 4 mil. korun(veškeré informace zveřejněny na webu města – viz text zápisu ZM ze dne 28.3.2013)
- když jsem si spočetla cenu zahrady, k nákupu které se město zavázalo ve Smlouvě o smlouvě budoucí (mělo by na ní být údajně parkoviště), vyšla mi částka větší než 2.000,- Kč/m2 , přesně 2014,50 Kč/m2
- dle argumentace starosty by tedy hodnota pozemku města měla činit NE 1 milion korun, ale cca 1,7 mil. korun??? s adekvátním snížením doplatku města, což je ale i tak neudržitelné právě s ohledem na stanovení ceny obvyklé
- anebo by zahrada měla být vykoupena za cenu max. 1.200,- Kč/m2, ale rozhodně ne přes 2.000,-Kč/m2, rozdíl činí více jak 1 milion korun...
PROTO JSEM HLASOVALA PROTI !!!!
JUDr. Alena Malá, členka ZM
PS: Jen mě mrzí, že v Bíteši mít vlastní názor už zase znamená vysloužit si nálepku (nedej Bože něco jiného :-( )… ach jo….

Zpět na úvodní stránku
Starší články za rok 2012 , 2011

Líbí se vám tato stránka? Sdílejte její obsah na Facebooku, Twitteru, Google+ nebo ji poštele známému prostřednictvím emailu. Z více než 300 možností usnadňující sdílení si vybere opravdu každý (více po klikuntí na červenou ikonu s křížkem). Děkujeme za Váš zájem! MO ČSSD
2014 © MO ČSSD Velká Bíteš

A N K E T N Í
O T Á Z K A:
Myslíte si, že T. Jelínek - ředitel Informačního centra a Klubu kultury Velká Bíteš a kamarád starosty Vlčka - je dostatečně způsobilý vést tuto městskou organizaci?
Zde
reformy
PRVNÍ ROK koalice lidovců a podnikatelů , více Zde
HLAVNÍ PROJEKTY minulého vedení za rok 2006 až 2010 , více Zde
VEDLEJŠÍ PROJEKTY minulého vedení za rok 2006 až 2010 , více Zde
Naši zástupci v obou komorách Parlamentu

Dlouhodobá předpověď počasí
FeedWind