MO ČSSD Velká Bíteš
 logo  ČSSD
Česká strana sociálně demokratická
Místní organizace Velká Bíteš

TOPlist
facebook
logo MO ČSSD
Pozvánka na zasedání Zastupitelstva
Dovolujeme si vás pozvat na zasedání Zastupitelstva č.26/13 konané v pondělí 10.6.2013 v Kulturním domě od 17:00 hod. Opět s obrázkovým přehledem projednávaných pozemků jako první v našem městě a jen na našem webu. Přijďte se zeptat představitelů města na to, co vás zajímá. Vždyť by se našlo opravdu hodně otázek. A copak se bude projednávat? Na starostově stole leží nabídka majitelů pozemků na Babinci na jejich odkup za cenu cca 17 mil. Kč. Jak se k ní koalice lidovců a podnikatelů postavi? Kývne na ni? A jak by ji financovalo? Dalším dlouhodobým úvěrem a prohloubením již tak značné zadluženosti města?
Jedině na webových stránkách bítešské ČSSD můžete jednoduše zjistit, které pozemky budou na zastupitelstvu projednávány. Stačí kliknout na odkaz konkrétního čísla parcely v programu jednání a budete přesměrováni na veřejnou mapovou databázi pozemků. Pokud se vám požadovaná parcela v novém okně nezobrazí, stikněte klávesu F5 pro obnovení stránky. Po stisku tlačítka "Katastrální mapa + orto" v horní části obrazovky se zobrazí fotomapa, můžete využít i jiná tlačítka pro lepší orientaci.
Rovněž praktické je tlačítko nazvané "KN" v dolní části obrazovky. Po jeho stisku se objeví u kurzoru symbol otazníku a po následném najetí a zmáčknutí myši na konkrétní parcelu (s výhodou klik přímo na číslo parcely) se zobrazí dodatečné informace o parcele. Zbývá jen dodat: Příjemné prohlížení :-)
Program zasedání:
1. Zahájení, schválení ověřovatelů zápisu
2. Schválení programu zasedání
3. Projekt „Velká Bíteš - Rozšíření městského kamerového dohlížecího systému“
4. Úplatný převod části pozemku parc.č. 197 a stavby občanské vybavenosti č.p. 157 na pozemku parc.č. 197 v k.ú. Velká Bíteš
5. Smlouva o poskytnutí finančních prostředků SVK Žďársko na akci „Velká Bíteš – vodovod a kanalizace ul. Kpt. Jaroše – projektová dokumentace“
6. Smlouva o poskytnutí finančních prostředků SVK Žďársko na akci „Velká Bíteš – rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul. Lánice – projektová
dokumentace“ 7. Smlouva o poskytnutí finančních prostředků SVK Žďársko na akci „Velká Bíteš – novostavba kanalizace ul. Růžová – projektová dokumentace“
8. Závěrečný účet města Velká Bíteš za rok 2012
9. Rozpočtové opatření č. 2/2013, 3/2013, 4/2013, příjmy a financování, výdaje k 30.04.2013
10. Daňové příjmy města Velká Bíteš
11. Rozpočtové opatření č. 5/2013
12. Úplatné nabytí části pozemku parc.č. 842/2 v k.ú. Velká Bíteš
13. Úplatné nabytí částí pozemků parc.č. 2263/7 , 2210/7 , 2180/28 v k.ú. Velká Bíteš
14. Úplatné nabytí části pozemku parc.č. 2263/2 v k.ú. Velká Bíteš
15. Úplatné nabytí části pozemku parc.č. 1196/13 v k.ú. Velká Bíteš
16. Úplatné nabytí pozemků parc.č. 2539/97, 2539/99, 2539/92, 2539/88, 2539/89, 2539/90, 2539/91, 2539/93, 2539/78, 2539/79, 2539/80, 2539/81, 2539/82, 2539/83, části parc.č. 2539/98, 2539/70 v k.ú. Velká Bíteš (pozemky na Babinci, odkazy nepřidány)
17. Úplatné nabytí pozemků parc.č. 1326/1, 2538/6, část parc.č. 259/94 v k.ú. Velká Bíteš (pozemky na Babinci, odkazy nepřidány)
18. Úplatný převod bytové jednotky č. 280.23 v domě č.p. 280, U Stadionu, Velká Bíteš včetně spoluvlastnického podílu id. 7290/71884 na společných částech a prostorách domu a na pozemku parc.č. 803 v k.ú. Velká Bíteš
19. Návrh směny pozemku parc.č. 852/1 v k.ú. Velká Bíteš
20. Smlouva č.j. UZSVM/BZR/739/2013–BZRM o bezúplatném převodu nemovitosti, pozemku parc.č. 3011/17 v k.ú. Velká Bíteš, z vlastnictví ČR – UZSVM
21. Projednání návrhů, podnětů a požadavků na zařazení dílčích změn územního plánu do Zadání Změny č. 7 ÚP města Velká Bíteš
22. Obecně závazná vyhláška č. 4/2013, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o zákazu provozování loterií a jiných podobných her na celém území města Velká Bíteš
23. Zápis osadního výboru Ludvíkov ze dne 20.01.2013 – změna počtu členů a složení osadního výboru Ludvíkov
24. Diskuze
25. Závěr

Zpět na úvodní stránku
Starší články za rok 2012 , 2011

Líbí se vám tato stránka? Sdílejte její obsah na Facebooku, Twitteru, Google+ nebo ji poštele známému prostřednictvím emailu. Z více než 300 možností usnadňující sdílení si vybere opravdu každý (více po klikuntí na červenou ikonu s křížkem). Děkujeme za Váš zájem! MO ČSSD
2014 © MO ČSSD Velká Bíteš

A N K E T N Í
O T Á Z K A:
Myslíte si, že T. Jelínek - ředitel Informačního centra a Klubu kultury Velká Bíteš a kamarád starosty Vlčka - je dostatečně způsobilý vést tuto městskou organizaci?
Zde
reformy
PRVNÍ ROK koalice lidovců a podnikatelů , více Zde
HLAVNÍ PROJEKTY minulého vedení za rok 2006 až 2010 , více Zde
VEDLEJŠÍ PROJEKTY minulého vedení za rok 2006 až 2010 , více Zde
Naši zástupci v obou komorách Parlamentu

Dlouhodobá předpověď počasí
FeedWind