MO ČSSD Velká Bíteš
 logo  ČSSD
Česká strana sociálně demokratická
Místní organizace Velká Bíteš

TOPlist
facebook
logo MO ČSSD
NÁZOR HOSTA: Některé firmy pánů radních už roky porušují zákon
autor: Ing. Stanislav Mička
datum: 24.3.2014
Dle § 21a odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, jsou téměř všechny právnické osoby (až na drobné výjimky) povinny zveřejnit některé dokumenty ve Sbírce listin u příslušného soudu.
V ustanovení § 66 zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, je uvedeno, které listiny Sbírka listin obsahuje. Podstatné je písm. c), kde je stanoveno, že Sbírka listin obsahuje „výroční zprávy, řádné, mimořádné a konsolidované účetní závěrky, nejsou-li součástí výroční zprávy, stanoví-li povinnost jejich uložení do sbírky listin zákon upravující účetnictví osob a vyžaduje-li jejich vyhotovení jiný zákon, návrh rozdělení zisku nebo vypořádání ztráty a jejich konečnou podobu, nejsou-li součástí účetní závěrky, a zprávu auditora o ověření účetní závěrky“. Tyto údaje jsou významným zdrojem informací pro věřitele, zaměstnance a další osoby.
Lhůta pro předložení těchto dokumentů se řídí ustanovením § 21a odst. 2 zákona o účetnictví – účetní závěrka a výroční zpráva se zveřejňují do 30 dnů od ověření auditorem a schválení příslušným orgánem (valná hromada apod.), nejpozději však do konce bezprostředně následujícího účetního období bez ohledu na to, zda byly tyto účetní záznamy uvedeným způsobem schváleny.
Jaké hrozí sankce za nezveřejnění?
1) Soud (předseda senátu) může uložit pořádkovou pokutu až do výše 100.000 Kč . Při opakovaném porušení povinnosti nebo může-li mít takové porušení závažné důsledky pro třetí osoby (nepředložení listin se považuje za závažný důsledek pro třetí osoby), může rejstříkový soud zahájit řízení o zrušení zapsané osoby s likvidací - § 104 a § 105 zákona o veřejných rejstřících právnických a fyzický osob.
2) Finanční úřad může uložit pokutu do výše 3 % aktiv - § 37 zákona o účetnictví
A jak jsou na to některé firmy pánů radních?
Jiří Rauš
GASTRO ARTIKL, s.r.o., IČO 63495261 – pan Rauš jednatel a společník Společnost byla do rejstříku zapsána dne 06.02.1996. Dalo by se předpokládat, že Sbírka listin bude napěchovaná dokumenty. Jsou zde pouze 3 – notářský zápis, smlouvy o převodu obchodního podílu a podpisové vzory. Účetní závěrka ani jedna.
Ing. Milan Vlček
DIRS BD s.r.o., IČO 27742172 – pan Ing. Vlček jednatel a společník Společnost byla do rejstříku zapsána dne 14.08.2007. Účetní závěrka doložena za roky 2011 a 2012. Předchozí roky, bohužel, chybí. Pokud se podíváme na společnosti, ve kterých pan starosta působil před vstupem do politiky, je to také „veselé“ čtení.
TRC BRNO, s.r.o., IČO 25345125 – pan Ing. Vlček uveden jako jednatel a společník v období od 23.11.2007 do 23.11.2010 (obchodní podíl převeden na manželku). Společnost zapsána dne 18.07.1997. Po účetních závěrkách ani stopa.
TFP SERVICE s.r.o., IČO 28359321 – pan Ing. Vlček uveden jako jednatel a společník v období od 04.09.2009 do 23.11.2010 (obchodní podíl převeden na manželku). Společnost zapsána dne 04.09.2009. Účetní závěrka nebyla doložena ani za jediný rok .
Karel Navrátil
Ncorp s.r.o., IČO 27721043 – pan Navrátil jednatel a společník Společnost byla do rejstříku zapsána dne 05.03.2007. Jediná účetní závěrka je doložena za rok 2008. Zoufale málo. Zřejmě porušování právních předpisů není na překážku k získávání zakázek od města. Škoda.
Jaké jsou vlastně důvody tyto údaje nezveřejňovat a riskovat tučnou pokutu nebo likvidaci společnosti? Já vidím v podstatě dva:
1) Nevědomost (ale ve sdělovacích prostředcích toho bylo na toto téma už řečeno dost)
2) Úmysl tajit důležité informace
Zdroj: www.justice.cz
Pozn. 1) Byly brány v úvahu společnosti, které byly založeny za účelem podnikání
Pozn. 2) Do konce roku 2013 se postupovalo dle § 38i odst. 1 Obchodního zákoníku a § 200de Občanského soudního řádu.

Zpět na úvodní stránku
Starší články za rok 2012 , 2011

Líbí se vám tato stránka? Sdílejte její obsah na Facebooku, Twitteru, Google+ nebo ji poštele známému prostřednictvím emailu. Z více než 300 možností usnadňující sdílení si vybere opravdu každý (více po klikuntí na červenou ikonu s křížkem). Děkujeme za Váš zájem! MO ČSSD
2014 © MO ČSSD Velká Bíteš

A N K E T N Í
O T Á Z K A:
Myslíte si, že T. Jelínek - ředitel Informačního centra a Klubu kultury Velká Bíteš a kamarád starosty Vlčka - je dostatečně způsobilý vést tuto městskou organizaci?
Zde
reformy
PRVNÍ ROK koalice lidovců a podnikatelů , více Zde
HLAVNÍ PROJEKTY minulého vedení za rok 2006 až 2010 , více Zde
VEDLEJŠÍ PROJEKTY minulého vedení za rok 2006 až 2010 , více Zde
Naši zástupci v obou komorách Parlamentu

Dlouhodobá předpověď počasí
FeedWind